Garantija 

SIA JET pārdod savas preces interneta veikalā ZENEVA.LV, bet Pircējs pērk zemāk minētās preces atbilstoši distances līguma noteikumiem.

Pārdevējs SIA JET nodrošina garantiju par interneta veikalā ZENEVA.LV pārdotajām precēm - no 2 gadiem (pulksteņiem Cover un Swiss Military by Chrono - 5 gadi), skaitot no katra pirkuma dokumentā norādītā preces pārdošanas datuma. Garantija attiecas uz izgatavotāja radītiem produkta defektiem. Produkta normālais nodilums vai tā īpašību izmaiņas netiek uzskatītas par defektu.

Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, garantijas remonts ir bez maksas.
Garantijas remonts tiek veikts 30 dienu laikā (atkarībā no sarežģītības pakāpes).
Ja izstrādājumu nav iespējams salabot, tas tiks aizstāts ar līdzvērtīgu, vai arī Jums tiks atmaksāta nauda. Mēs paturam tiesības neatkarīgi novērtēt remonta, produkta nomaiņas vai naudas atmaksas iespējas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs ir ievērojis izstrādājuma lietošanas un kopšanas noteikumus.
Jebkurā gadījumā Jums būs jāveic neatkarīga ekspertīze, lai nodrošinātu atbilstību garantijas remonta nosacījumiem – ražošanas defekts vai nepareizas lietošanas rezultāts. Bet pēc ekspertīzes akta saņemšanas iesniedziet to Pārdevējam savu likumīgo prasību pamatojumam.

Mēs neveicam bezmaksas garantijas remontu, ja:

1. defekti izstrādājumam radušies neuzmanības vai nepareizas lietošanas rezultātā;

2. defekti radušies nepareizas tīrīšanas un/vai uzglabāšanas dēļ;

3. tiks noteikts, ka Jūs mēģinājāt veikt izstrādājuma remontu bez mūsu atļaujas.

Garantija nav spēkā, ja Pircējs nav iesniedzis apliecinošus dokumentus par preču pirkumu interneta veikalā ZENEVA.LV

Ja bojājumi nebija pamatoti vai (un) ir bojājumi, uz kuriem garantija neattiecas, visas izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu uz servisa centru, diagnostiku un remontu, Pircējs maksā par saviem līdzekļiem.

Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma par pabeigto preču remontu Pircējs nav paņēmis preces, tad Pārdevējam ir tiesības neglabāt preci un utilizēt to.

Pieņemot preci, Pircējam jāpārbauda preču kvalitāte un stāvoklis. Kvalitātes pretenzijas (skrāpējumi, lūzumi vai cita veida bojājumi preces transportēšanas vai citu darbību rezultātā, pēc preču saņemšanas no Pircēja puses) pēc preču saņemšanas no Pārdevēja netiek pieņemtas.

 

Preces atgriešana

Atteikšanās no pirkuma interneta veikalā ZENEVA.LV reglamentē LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207. “Noteikumi par distances līgumu”

Saskaņā ar noteikumiem Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atteikties no līguma un atdot preces Pārdevējam. Preču atgriešanas gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam preču izmaksas. Preci var atmaksāt tikai pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā (ar nosacījumu, ka prece netika lietota un tika saglabātas to prečskats un patērētāja īpašības, precēm un iesaiņojumiem ir sākotnējais prečskats, iepakojums un etiķetes ir saglabātas). Kopš preču izmantošanas brīža Pircējs apstiprina, ka preces atbilst pasūtītajām un nav atdodamas.

LR likuma “Par patērētāju tiesību aizsardzību” 12. panta 11. punkts nosaka, ka “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.” un SIA JET patur tiesības atteikt Pircējam izmantot tiesības atsaukt pirkumus, ja prece tika izmantota un/vai bojāta, ja tas nav oriģinālā iepakojumā vai iepakojums ir būtiski bojāts.

Pirkuma atteikuma gadījumā pirkuma vērtība (bez piegādes) tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika saņemts maksājums 15 kalendāra dienu laikā no preces atgriešanas brīža.


Atsakoties no preces, nauda par preču piegādi un nosūtīšanu atpakaļ Pircējam netiek kompensēta.

Lai ātri un efektīvi atrisinātu problēmas, kas saistītas ar preču atgriešanu un garantiju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@zeneva.lv

* Preču un attēlu aprakstiem interneta veikalā ZENEVA.LV ir informatīvs raksturs. Cenas un preces, kas piedāvātas interneta veikalā ZENEVA.LV, var mainīties bez brīdinājuma. Mēs negarantējam pilnīgu pieejamās informācijas precizitāti.